MEDLEMSKONTIGENT IL FANARÅK 2018

 IL FANARÅK

v/ kasserar Jakob Øygard

6877 FORTUN

 

IL Fanaråk skal vere eit idrettslag for bygdefolket samstundes som ein skal drive med inntektsbringande aktivitetar. På heimesida til idrettslaget og facebook kan du til ein kvar tid halde deg oppdatert om kva aktivitetar som føregår.

Aktivitetar gjennom året: barneidrett, ski, turorientering, fotball, volleyball og innebandy. I tillegg arrangerer me Fanaråken opp og Sognefjellsmarsjen. Me tek gjerne i mot ros og ris og forslag til aktivitetar.

Som medlem i IL Fanaråk får du rabatt på Sportsbui i Gaupne (Sport 1). Her er det eit eige rabattkort som du må ha for å få rabatten. Dersom du har kort frå før vil du få ein oblat på kortet ditt når du kjem på butikken, for nye medlemmar kan du hente kortet ditt i Gaupne. Me har derfor frist for innbetaling 15.juni og sender då samla liste til butikken over dei som har betalt. Betalar du etter denne fristen må du rekne med at det går 1-2 veker før ein har registrert at du har betalt, og kan få kortet ditt. Som før er det viktig å merke betalinga og sende namn, fødselsdato og e-post til Anne Marie (epost: ambolstad@gmail.com, tlf 414 79 983). Om nokon treng medlemskortet i papirform, ta kontakt.

 

Kontingenten er:

Familie                          kr 600,-

Medlem over 20 år        kr 200,-

Medlem under 20 år      kr 200,-

Støttemedlem                kr 200-

 

Innbetaling til kontonummer: 3785 60 11179

 

 


*Namn:
  

  Epostadresse:
  

*Medlem:: (Enkel eller familie)
  

*Fødd år:
  

 *Telefon:
  
    
*Postnummer
  

*Poststad:
  

         

  * Må fylles ut

Oppdatert den 30. mai. 2018  av Einar Skagen